Informacje rekrutacyjne i sprawy organizacyjne związane z instalacja sprzętu antenowego.

5 marca 2011Biuro Projektu
Informacje rekrutacyjne i sprawy organizacyjne związane z instalacja sprzętu antenowego.

Przeworsk 12.04.2011

Firma STIMO Niedzielski z Krosna, która zajmuje się montażem urządzeń antenowych przystąpiła do  instalacji anten odbiorczych w domach  uczestników projektu znajdujących się na liście wstępnej. Montaż tych urządzeń do odbioru Internetu służy do wstępnej oceny, oraz pomiarów jakości i siły sygnału w odpowiednim czasie i  zmiennych warunkach.

Pracownicy Firmy STIMO Niedzielski montujący urządzenia i dokonujący pomiarów w domach  wstępnych uczestników projektu, mają identyfikatory z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą projektu realizowanego przez  Gminę Miejską Przeworsk.

Proszę o sprawdzanie identyfikatorów i ewentualnie legitymowanie pracowników przed udostępnieniem im mieszkań do prac instalacyjnych.

Przeworsk 08.04.2011

Informujemy, że do końca terminu rekrutacji tj. do 11.03.2011 roku wpłynęło do biura projektu 87 kompletnych wniosków rekrutacyjnych.
Wszystkie złożone dokumenty zostały sprawdzone pod względem zgodności z kryteriami uczestnictwa w projekcie (par. 3 „Regulaminu uczestnictwa w projekcie”) i została utworzona wstępna lista uczestników projektu.
Dalsza weryfikacja i utworzenie ostatecznej listy 80 uczestników (beneficjentów) nastąpi po przeprowadzeniu pomiarów jakości sygnału internetowego w waszych miejscach zamieszkania przez firmę która będzie instalować urządzenia do odbioru internetu. Jest to jeden z warunków uczestnictwa w projekcie ( par.3 pk.5 „Regulaminu..”) Zgodnie z podpisanymi umowami powinno to nastąpić do 30.04.2011 roku.
Po tym czasie zostanie utworzona lista  Beneficjentów Ostatecznych, którzy otrzymają bezpłatnie:

  • urządzenia do odbioru internetu i darmowy dostęp do internetu ( 80 beneficjentów)
  • w tym  zestaw komputerowy z oprogramowaniem licencjonowanym  ( 40 beneficjentów)

Pozostali uczestnicy spełniający „kryteria uczestnictwa” będą zakwalifikowani na listę rezerwową.
W razie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (par.6 „Regulaminu uczestnictwa w projekcie”) przez uczestnika ostatecznego, na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.
Urządzenia do odbioru internetu i zestawy komputerowe będą oddawane do użytku na podstawie umowy użyczenia.
Uczestnik projektu (beneficjent) zobowiązany będzie do wskazania miejsca do którego trzeba doprowadzić przewód z sygnałem internetowym, ( zwykle jest to miejsce w którym znajduje się komputer), oraz wyrazić zgodę na bezpłatny montaż na zewnątrz mieszkania urządzenia klienckiego do odbioru internetu.
Miejsce zainstalowania zestawu komputerowego i końcówki kabla z sygnałem internetowym powinno być wyposażone w listwę zasilającą (rozdzielacz) co najmniej trzy-gniazdkowy aby podłączyć zasilanie: komputera, monitora i urządzenia do odbioru internetu.
Uczestnicy projektu wraz z wyznaczonymi członkami swojej rodziny w dalszej kolejności zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów internetu ( par.5pkt.5 „Regulaminu uczestnictwa w projekcie”)
Wszelkie nowe informacje związane z realizacją projektu i rekrutacją ostateczną będą wysyłane drogą pocztową.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj odwiedziło nas: 4
Wszystkich odwiedzin: 5095
Twoje ip 3.233.239.102
Użytkowników online: 0

WWPE

wwpe
Innowacyjna Gospodarka Miasto Przeworsk Unia Europejska