Nowe informacje serwisowe dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu”.

4 listopada 2013Biuro Projektu

W dniu 31.10.2013 został zakończony etap realizacji naszego projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie po okresie realizacji następuje okres trwałości projektu który trwa 5 lat. W okresie tym muszą być zachowane wszystkie osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu. Aby było to możliwe beneficjenci tak jak dotychczas muszą mieć możliwość pełnego bezpłatnego korzystania z zakupionego wcześniej sprzętu antenowego i komputerowego. W tym celu serwisowanie tego sprzętu jak i zapewnienie dostępu do Internetu będzie finansowane ze środków Gminy Miejskiej Przeworsk.

Zgodnie z umową użyczenia po okresie trwałości nastąpi przekazanie sprzętu antenowego i komputerowego na własność beneficjentom ( 31.12.2018). Do tego czasu urządzenia te będą miały zapewnioną sprawność techniczną a beneficjenci gwarancję bezpłatnego dostępu do Internetu. Urządzenia te będą również poddawane corocznej inwentaryzacji a oprogramowanie weryfikacji na zgodność z numerami licencji.

Gmina Miejska Przeworsk zawarła z firmą EZ-bit stosowną umowę na serwisowanie sprzętu antenowego i komputerowego dla beneficjentów projektu w okresie jego trwałości. W związku z tym od dnia 01.11.2013 zmieniają się dane kontaktowe dla zgłaszania usterek i awarii sprzętu antenowego i sprzętu komputerowego.

Wszystkie te usługi będzie świadczyć firma EZ-bit z siedzibą w Przeworsku przy
ul. Piłsudskiego 8.

Zauważone usterki w sprzęcie antenowym i komputerowym należy zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem koordynatora projektu w dni robocze w godz. od 9.00 do 16.00.

- w siedzibie firmy Przeworsk, ul Piłsudskiego 8.

- telefonicznie pod numer 16 307 40 00 lub 609 766 676

- e-mailem na adres fhu@ezbit.pl

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj odwiedziło nas: 2
Wszystkich odwiedzin: 5208
Twoje ip 3.85.214.125
Użytkowników online: 0

WWPE

wwpe
Innowacyjna Gospodarka Miasto Przeworsk Unia Europejska