Ankieta dla beneficjentów projektu.

11 września 2014Biuro Projektu

Prosimy  beneficjentów projektu o  wypełnienie i wysłanie anonimowej ankiety dotyczącej wpływu programu Innowacyjna Gospodarka na udział gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gospodarce elektronicznej. Szczegółowa treść pisma poniżej.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam skan pisma
Prodziekana ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.

Jestem pracownikiem w/w Uczelni i prowadzę badania naukowe
dotyczące "Wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na udział gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym w gospodarce elektronicznej".

Grupą docelową badania są osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach
działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion. Badania będą realizowane zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane jednostkowe
uzyskane z anonimowych ankiet zostaną poddane analizie,
a opracowane wyniki badań zaprezentowane będą wyłącznie
w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie
i zachęcenie uczestników projektu do wypełnienia ankiety
znajdującej się pod adresem:
http://www.dchalimoniuk.uph.edu.pl/ankieta/ankieta.html

Jeśli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem wyników
z przeprowadzonego badania, dane zostaną udostępnione
po opracowaniu i analizie. Mogą one Państwu posłużyć
do ewaluacji projektu.

Bardzo dziękuję za współpracę i pomoc przy realizacji badania.

Z poważaniem
mgr Dariusz Chalimoniuk
Wykładowca
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
tel. 505-037-522

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj odwiedziło nas: 2
Wszystkich odwiedzin: 5208
Twoje ip 3.85.214.125
Użytkowników online: 0

WWPE

wwpe
Innowacyjna Gospodarka Miasto Przeworsk Unia Europejska