sobota, 18 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


ZAKOŃCZENIE BUDOWY PARKINGU NA TERENIE DWORCA PRZY UL. LUBOMIRSKICH
Wpisany przez Bartłomiej Paluch   
środa, 21 lipca 2021 14:44
ZAKOŃCZENIE BUDOWY PARKINGU NA TERENIE DWORCA PRZY UL. LUBOMIRSKICH.

20 lipca br. przy udziale z-cy Burmistrza Miasta Przeworska Wojciecha Supersona nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych związanych z parkingiem dla samochodów osobowych na terenie dworca linii wąskotorowej relacji Przeworsk – Dynów. Ku zadowoleniu kierowców korzystających z usług PKP i turystów odwiedzających nasze miasto powstał parking dwusektorowy dla 30 miejsc wyznaczonych do parkowania samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Całkowita powierzchnia utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej 1 174,00 m ², odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, ekologiczne oświetlenie hybrydowe z zastosowaniem opraw ledowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową. Zadanie realizowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach zadania Budowa parkingu przy ulicy Lubomirskich w Przeworsku w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Koszty zadania wyniosły 309 646,88 zł, natomiast wysokość dofinansowania stanowi kwota 146 529,50 zł. Realizacja projektu była możliwa dzięki zawartemu jeszcze w listopadzie 2019 roku porozumieniu Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela ze Starostą Przeworskim - właścicielem terenu, dzięki któremu miasto Przeworsk wybudowało przy wąskotorówce parking, a Powiat Przeworski do końca bieżącego roku podda rewitalizacji budynek dworca Przeworsk Wąski.

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt