sobota, 18 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PUNKT SPISOWY
Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że w budynku przeworskiego Ratusza (Rynek 1) zostanie utworzony PUNKT SPISOWY, w którym istnieje możliwość dokonania spisu. Zapraszamy mieszkańców Przeworska do punktu spisowego w dniach (NIEDZIELE):
➡️ 29 sierpnia br., w godz. 9.00-14.00,
➡️ 5 września br., w godz. 9.00-14.00,
➡️ 12 września br., w godz. 9.00-14.00,
➡️ 19 września br., w godz. 9.00-14.00,
➡️ 26 września br., w godz. 9.00-14.00.
Przypominamy, że do wypełnienia ankiety niezbędne są numery PESEL domowników!
 
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA RACHMISTRZÓW

Gminny Komisarz Spisowy w Przeworsku działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny UZUPEŁNIAJĄCY nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Więcej…
 
TERMIN ZAKOŃCZENIA SPISU CORAZ BLIŻEJ

 

 
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Gminny Komisarz Spisowy w Przeworsku działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny UZUPEŁNIAJĄCY nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Więcej…
 

 

 
SPISOWE KONKURSY

Na stronie https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/ zostały zamieszczone informacje o konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i świetlic pozaszkolnych „Kultura i tradycja w moim narodzie”.

 


 

 

 
NSP DO 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

 
OD 1 KWIETNIA 2021 RUSZA NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

 
OGŁOSZENIE O NABORZE RACHMISTRZÓW

Gminny Komisarz Spisowy w Przeworsku działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Więcej…
 
GMINNE BIURO SPISOWE

1. Skład Gminnego Biura Spisowego w Przeworsku:

1) Paweł Kisiel - zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Jolanta Mazurkiewicz - koordynator/członek Gminnego Biura Spisowego,
3) Marek Ryznar - członek Gminnego Biura Spisowego,
4) Adam Niemiec - członek Gminnego Biura Spisowego.

2. Siedziba Gminnego Biura Spisowego: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 78 44, w. 127.

3. Zadania Gminnego Biura Spisowego w Przeworsku określa art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt