sobota, 18 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


OFERTA INWESTYCYJNA
OFERTA INWESTYCYJNA.

 

 

1. Obszar przy ul. Gorliczyńskiej o pow. ~ 15 ha

 • teren częściowo objęty mpzp “Gorliczyńska “ w Przeworsku, na pow. ~ 2,3 ha,
 • funkcja: usługi handlu, rzemiosła, magazyny, składy

Stan ewidencyjny:

 • działka nr 46/4 - pow. ~ 4,96 ha
 • działka nr 99 - pow. ~ 3,79 ha
 • działka nr 220/2 - pow. ~ 6,28 ha

Własność: Gmina Miejska Przeworsk

karta oferty inwestycyjnej (.pdf), mapka (.png)

 


2.  Obszar przy ul. Głębokiej o pow. ~ 3,5 ha

 • brak mpzp

Stan ewidencyjny:

 • działka nr 504/3 - pow. ~ 0,91 ha
 • działka nr 504/4 - pow. ~ 2,65 ha

Własność: Gmina Miejska Przeworsk

karta oferty inwestycyjnej (.pdf), mapka (.png)

 


3.  Obszar przy ul. Lwowskiej o pow. ~ 8,17 ha

 • teren objęty w całości mpzp “Lwowska “ w Przeworsku
 • funkcja: zabudowa przemysłowa, magazynowa, składowa, handel i usługi

Stan ewidencyjny:

 • 23 działki stanowią własność osób fizycznych
 • 3 działki stanowią własność Gminy Miejskiej Przeworsk, w tym 2 działki dr i 1 działka o pow. ~ 0,65 ha

karta oferty inwestycyjnej (.pdf), mapka (.png)

 


4.  Obszar przy ul. Korczaka o pow. ~ 1,12 ha

 • teren objęty w całości mpzp “Za szpitalem “ w Przeworsku
 • funkcja: zabudowa usługowa, w szczególności: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej

Stan ewidencyjny:

 • działka nr 61/3- pow. ~ 0,97 ha - własność Gminy Miejskiej Przeworsk
 • działka nr 61/4- pow. ~ 0,15 ha - własność Skarbu Państwa

karta oferty inwestycyjnej (.pdf), mapka (.png)

 


5.  Obszar przy ul. Korczaka o pow. ~ 0,65 ha

 • teren objęty w całości mpzp “Za szpitalem “ w Przeworsku
 • funkcja: zabudowa usługowa: tereny sportu i rekreacji

Stan ewidencyjny:

 • działka nr 73- pow. ~ 0,65 ha - własność Gminy Miejskiej Przeworsk

karta oferty inwestycyjnej (.pdf), mapka (.png)

 


6.  Obszar przy ul. Solarza o pow. ~ 0,27ha

 • brak mpzp

Stan ewidencyjny:

 • działka nr 111/2 - pow. ~ 0,27ha

Własność: Gmina Miejska Przeworsk

karta oferty inwestycyjnej (.pdf), mapka (.png)


 

KATALOG OFERT INWESTYCYJNYCH MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO - do pobrania

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt