niedziela, 24 października 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PYTANIA I ODPOWIEDZI PDF Drukuj Email
PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Pytania ogólne dot. możliwości składania wniosków


1. W chwili obecnej mój dom jest w trakcie remontu. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek?

Odpowiedź: Dom, który obecnie jest w remoncie może być kwalifikowany do projektu, można złożyć wniosek. Ważne jest, aby w momencie podpisywania umowy dom był wyposażony w instalację elektryczną oraz instalacje ciepłej i zimnej wody.

2. Czy w dniu składania wniosku w budynku muszą być zameldowane osoby?

Odpowiedź: W momencie składania wniosku w obiekcie powinna być zameldowana co najmniej jedna osoba.

3. Kto ma podpisać wniosek, jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, z czego tylko jeden jest zameldowany w budynku?

Odpowiedź: Wniosek (tj. deklarację, ankietę, umowy użyczenia) podpisują wszyscy współwłaściciele obiektu, bez względu na to, ile osób jest zameldowanych w danym obiekcie.

4. Czy w momencie składania wniosku muszą być uregulowane sprawy własnościowe?

Odpowiedź: W momencie składania wniosku muszą być uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości, na której planowane jest zainstalowanie instalacji OZE.

5. Jeśli złożę wniosek na wszystkie rodzaje instalacji, to czy mogę zmienić zdanie i zrezygnować z części z nich?

Odpowiedź: Co do zasady, wniosek należy złożyć na instalacje OZE – takie jakie chcemy świadomie zamontować. Do czasu rozpoczęcia weryfikacji technicznej (inwentaryzacji) obiektu, można jeszcze zrezygnować z wybranych rodzajów instalacji.

6. Ogrzewam wodę piecykiem gazowym (terma). Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek na kolektory słoneczne?

Odpowiedź: W przypadku, kiedy woda w domu ogrzewana jest za pomocą termy gazowej, można złożyć wniosek na kolektory słoneczne.

7. Zamierzam złożyć wniosek na montaż kotła na biomasę. Jeśli podczas weryfikacji technicznej okaże się, że nie ma możliwości montażu kotła, chciałbym zmienić rodzaj instalacji np. na panele słoneczne. Czy jest taka możliwość?

Odpowiedź: Można sobie wyobrazić sytuację, w których z przyczyn technicznych dany obiekt nie będzie się kwalifikował na przykład do zamontowania kotła, w takiej sytuacji uczestnik będzie mógł zmienić rodzaj instalacji OZE np. na kolektory słoneczne. Jednak nie można zagwarantować, że w momencie, kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zamiany będzie jeszcze wolne miejsce na inny rodzaj OZE np. kolektory słoneczne.

8. Obecnie mam zamontowane kolektory słoneczne i kocioł na węgiel. Czy mogę złożyć wniosek na sam kocioł na pellet?

Odpowiedź: Jeżeli ktoś posiada kocioł węglowy, może złożyć wniosek na wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę. Nie ma znaczenia czy w budynku są już zamontowane kolektory słoneczne czy fotowoltaika.

9. Czy jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden rodzaj instalacji?

Odpowiedź: Jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE.

 


 

Pytania dotyczące działalności gospodarczej


1. Czy mogę złożyć wniosek, jeżeli w moim budynku na parterze pomieszczenia wynajmowane są pod działalność gospodarczą (sklepy), a piętro jest zamieszkałe?

Odpowiedź: Jeżeli obiekt, w którym zostanie zainstalowana instalacja OZE wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. na parterze wynajmowane są pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast piętro wykorzystywane jest tylko do celów mieszkaniowych, jest możliwość złożenia wniosku – jednak pod warunkiem, że zamontowana instalacja OZE wykorzystywana będzie tylko dla potrzeb mieszkalnych obiektu położonego na piętrze budynku.

 

 


 

Pytania techniczne


1. Czy producenci kotłów na pellet zastrzegają używanie określonego typu materiału opałowego?

Odpowiedź: Producenci kotłów na pellet zastrzegają używanie do zasilania kotła paliwa typu pellet.  Nie ma znaczenia, kto jest producentem pelletu. Materiał, z którego jest wykonany pellet do zasilania określonego kotła wskazany jest w instrukcji. W dokumentacji przetargowej na wybór dostawcy i wykonawcy kotłów, jako wymóg wskazana będzie możliwość zasilania kotła z biomasy wykonanej z materiału drzewnego oraz i ze słomy i pestek.

2. Czy kocioł można zamontować w budynku gospodarczym, czy musi być w mieszkalnym? Jaka powinna być odległość budynku gospodarczego od mieszkalnego?

Odpowiedź: Kocioł na biomasę może być zamontowany poza budynkiem mieszkalnym, ważne jest, aby zasilał instalacje znajdujące się w budynku mieszkalnym. Odległość budynku gospodarczego, w którym zostanie zamocowany kocioł, od budynku mieszkalnego, powinna być jak najmniejsza. W przypadku znacznej odległości, koszt połączenia ponosił będzie mieszkaniec. Odległość budynku nie powinna być większa niż 5 metrów.

3. Czy woda w zbiorniku może być dodatkowo ogrzewana z innego źródła (np. prądem). Czy jest to koszt kwalifikowany?

Odpowiedź: Zbiorniki przewidziane do montażu w projekcie będą wyposażone w możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.  Grzałka służyć będzie do podgrzewania wody w okresie chwilowego braku ciepłej wody. Koszt zakupu grzałki jest niekwalifikowany i pokrywany jest przez mieszkańców.

4. Po ilu latach ogniwa fotowoltaiczne tracą swoją moc?

Odpowiedź: Panele fotowoltaiczne przewidziane do montażu w projekcie, będą posiadały gwarancję producenta na utrzymanie sprawności nie mniejszej niż 80% w okresie 25 lat. Oznacza to że, po 25 latach pracy, sprawność instalacji nie powinna spaść poniżej 80%.

5. Czy jest górna granica mocy instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, którą można zainstalować?

Odpowiedź: Istnieje górna granica mocy zainstalowanej instalacji, jaka może być zastosowana w niniejszym projekcie. Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć 40 kW mocy zainstalowanej. W przypadku kolektorów słonecznych nie ma takiego ograniczenia. Jednak należy mieć na uwadze, że instalacje fotowoltaiczne dobierane będą do każdego obiektu indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania na pokrycie potrzeb socjalno-bytowych danego obiektu. Dla instalacji fotowoltaicznych wynikać to będzie z umowy zawartej z zakładem energetycznym oraz średniego zużycia w ciągu roku energii elektrycznej. Ograniczeniem dla całego projektu jest wartość 2 MW łącznej mocy zainstalowanej dla energii słonecznej (kolektory słoneczne i fotowoltaika łącznie), co odpowiada około 500-600 obiektów, na których zamontowane zostaną te instalacje.

6. Czy realizowane będą projekty polegające na montażu kolektorów słonecznych wraz z niewielkim ogniwem fotowoltaicznym do zasilania pompki od instalacji kolektorów słonecznych?

Odpowiedź: W ramach niniejszego projektu nie przewidujemy instalacji mikro paneli fotowoltaicznych do zasilania urządzeń instalacji solarnej.

7. Czy za pomocą kotła na pellet będzie możliwość ogrzewania wody?

Odpowiedź: Kocioł na pellet będzie mógł zasilać zarówno instalację centralnego ogrzewania, jak i instalacje ciepłej wody użytkowej.

8. Jakie są pojemności zbiorników na wodę?

Odpowiedź: Pojemność zbiornika na wodę uzależniona jest od wielkości instalacji solarnej oraz od ilości osób korzystających z ciepłej wody.  Zbiorniki CWU standardowo występują o pojemności 200, 300, 400 l.

9. Czy inwertery będą 1 czy 3 fazowe?

Odpowiedź: Instalacja o mocy 3 kW wyposażona będzie w inwerter trójfazowy.

10. Jaka jest sprawność instalacji fotowoltaicznej, czy są prowadzone badania na terenie naszego kraju?

W naszej szerokości geograficznej instalacja o mocy 1 kW, skierowana na południe, wytworzy w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Istotne są więc takie czynniki jak: miejsce i kierunek zamocowania paneli i padania promieni słonecznych. Inne czynniki, które mają znaczenie, to: sprawność modułów (na poziomie 20%) oraz sprawności falowników (na poziomie 95-97%). Sprawność całej instalacji fotowoltaicznej zależy również od temperatury otoczenia, czystości powierzchni baterii fotowoltaicznej oraz doboru i sposobu montażu komponentów.

11. Z jakiego powodu w instalacjach fotowoltaicznych nie przewidziano akumulatorów?

W projekcie założono montaż instalacji fotowoltaicznych w tzw. systemie otwartym, czyli z odprowadzaniem nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci. Nie przewidziano systemu zamkniętego obejmującego wykorzystanie akumulatorów, jako magazynów energii (ze względu na bardzo wysokie koszty takiego rozwiązania). Mając na uwadze określone przez Urząd Marszałkowski kryteria oceny całego projektu, które premiują wnioski o najniższym wskaźniku efektywności kosztowej (wartość kosztów całkowitych przypadających na 1 MW mocy zainstalowanej) odstąpiono od rozwiązania instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii (akumulatorami), gdyż rozwiązanie to obniżyłoby szansę na otrzymanie dofinansowania.

12. Jaka jest wymagana powierzchnia dachu do montażu instalacji fotowoltaicznej?

Powierzchnia dachu pod instalację fotowoltaiczną zależy od jej mocy. Dla przykładu dla ok. 3 kW instalacji i paneli o jednostkowej mocy 265 kW wymagana powierzchnia dachu wyniesie ok. 20 m2.

13. W chwili obecnej zużywam 4 kW energii na dobę. Po zamontowaniu fotowoltaiki planuję zastąpienie kuchenki gazowej elektryczną. Czy w takim przypadku można zwiększyć projektowaną moc instalacji fotowoltaicznej powyżej 4 kW?

Dobór określonej instalacji przeprowadzony zostanie przez projektanta w trakcie wizyty inwentaryzacyjnej. Co do zasady opierać się on będzie o obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Możliwe będzie również uwzględnienie przyszłych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna służyć będzie tylko zaspokojeniu potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców, a nie np. na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej lub na sprzedaż energii.

14. Ile energii cieplnej/elektrycznej można uzyskać z 1m2 kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne dobierane i montowane są w zależności od ich mocy jednostkowej. Obecnie najpopularniejszymi panelami fotowoltaicznymi są urządzenia o mocy 265 kWp (1 panel). Przy założeniu montażu 12 paneli otrzymamy instalację o mocy 3,18 kWp. Roczna produkcja energii elektrycznej z takiej instalacji może wynieść od 3000 kWh do 3200 kWh. W przypadku instalacji solarnej, urządzenia powinny zostać tak dobrane, aby pokryć powyżej 50 % zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

15. Jakie wymiary musi mieć pomieszczenie, w którym zamontowany będzie zbiornik ciepłej wody?

Najczęściej spotykane wymiary zbiorników to średnica 60 – 80 cm, wysokość 150 – 185 cm. Wymiary kotłowni muszą zapewnić bezproblemowy montaż zbiorników o takich wymiarach zapewniający swobodny dostęp z każdej strony.

16. Jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie, w którym zamontowany będzie kocioł?

Wymagania, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane rozporządzenie rozróżnia trzy rodzaje kotłowni w zależności od mocy zainstalowanego źródła ciepła. W przypadku kotłów o mocy cieplnej nominalnej nie przekraczającej 10 kW, dopuszcza się montaż na poziomie ogrzewanych pomieszczeń w pomieszczeniu nie będącym pomieszczeniem mieszkalnym. Warunkiem montażu jest kubatura pomieszczenia, która nie może być mniejsza niż 30 m3 i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła. Powinien być także zapewniony dopływ powietrza do pomieszczenia, gdzie zainstalowany jest kocioł, w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła.

Kotły na paliwa stałe o mocy do 25 kW należy instalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń. Wentylacja nawiewna kotłowni powinna być zrealizowana w postaci otworu niezamykalnego o powierzchni co najmniej 200 cm2, umieszczonego nie wyżej niż 1 m od poziomu podłogi kotłowni.

Wentylacja wywiewna powinna mieć kanał wywiewny z niepalnego materiału o przekroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni, a kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach.

Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową. Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina.

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Wysokość kotłowni w nowych budynkach nie po winna być mniejsza niż 2,2 m, a w przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9 m.

Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotła. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być obita blachą stalową grubości co najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

17. Jaką ilość energii można pozyskać z paneli fotowoltaicznych?

Z 1 kWp mocy zainstalowanej paneli fotowoltaicznych można uzyskać ok. 900 – 1100 kWh energii.

18. Ile waży 1 panel fotowoltaiczny i kolektor słoneczny?

Panel fotowoltaiczny waży ok. 20 kg.

Kolektor słoneczny waży ok. 40 – 50 kg.

19. Czy jest możliwość zamontowania akumulatora we własnym zakresie w okresie trwałości projektu (5 lat) i po jego upływie?

Odpowiedź: W okresie trwałości projektu nie można dokonywać żadnych zmian w zamontowanych instalacjach OZE bez zgody Miasta. Po upływie okresu trwałości i przekazaniu instalacji na własność użytkowników (mieszkańców), dokonywanie zmian zależeć będzie od indywidualnych decyzji użytkowników.

20. Czy zasobnik wody montowany przy instalacji kolektorów słonecznych można połączyć z istniejącym zbiornikiem na wodę ogrzewaną np. gazem lub węglem? Czy będzie konieczność likwidacji istniejącego zbiornika?

Odpowiedź: Co do zasady, zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż nowego zasobnika wody, przystosowanego do określonego rodzaju instalacji OZE. Nie ma jednak przymusu, aby istniejący zasobnik został zdemontowany. Jeżeli powierzchnia kotłowni (bądź innego pomieszczenia, w którym zamontowany będzie zasobnik) umożliwia montaż dodatkowego zasobnika, to rozwiązanie takie jest możliwe.

Połączenie obu zasobników nie wchodzi w zakres projektu i może być wykonane na koszt użytkownika. Połączenie możliwe będzie pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru, który stwierdzi, czy takie działanie nie będzie mieć negatywnego wpływu na pracę całego układu.

21. Po czyjej stronie jest dostosowanie komina? Czy będzie konieczność montażu wkładki nierdzewnej na własny koszt? Jaka jest minimalna średnica komina?

Odpowiedź: Ewentualne dostosowanie komina do instalacji kotła na biomasę, leży po stronie użytkownika. Nie ma konieczności montowania wkładu kominowego ze stali nierdzewnej. Wymiary komina zależą od zaleceń producentów kotłów. Poniżej podajemy przykładowe wymiary w zależności od mocy kotła:

15 kW - Ø170 mm 15×15 cm

20 kW - Ø170 mm 16×16 cm

25 kW - Ø190 mm 17×17 cm

 

22. Proszę o podanie minimalnych wymagań, które musi spełniać obiekt, aby była możliwość zamontowania poszczególnych instalacji.

Odpowiedź: Czy dany obiekt spełnia, czy nie spełnia wymogów technicznych niezbędnych do montażu poszczególnych instalacji, określone zostanie podczas inwentaryzacji technicznej obiektu.

 

 Pytania dotyczące kosztów montażu i eksploatacji

 

1. Kto będzie ponosił koszty przeglądów i serwisu instalacji?

Odpowiedź: Przez pierwsze 5 lat realizacji projektu koszty serwisu instalacji, przeglądów gwarancyjnych i technicznych ponoszone będą przez wykonawcę (łącznie z wymianą glikolu na koniec okresu pięcioletniego w przypadku instalacji solarnej).

2. Czy koszt biomasy (pelletu) będzie finansowany z projektu?

Odpowiedź: Zakup paliwa (pelletu) jest po stronie użytkownika.

3. Jaka jest cena pelletu? Czy jest on dostępny na naszym terenie?

Odpowiedź: Ceny pelletu są różne w zależności od regionu oraz od kaloryczności paliwa.  Cena waha się w granicach  500-700 zł za tonę. W ślad za montażem kotłów na pellet na określonym terenie natychmiast pojawiają się dystrybutorzy tego paliwa.

4. Kto pokrywa koszty odbiorów instalacji?

Odpowiedź: Koszty odbioru instalacji OZE przez inspektora nadzoru pokrywane są ze środków projektu, koszty te zaliczane są do kosztów kwalifikowanych.

5. Czy mieszkaniec ponosi koszty dzierżawy urządzeń w okresie, gdy ich właścicielem jest miasto?

Odpowiedź: Przez okres pięciu lat od zakończenia realizacji projektu, gdy właścicielem instalacji jest miasto –mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów dzierżawy urządzenia.

6. Jaki jest koszt wymiany glikolu?

Odpowiedź: Przez okres 5 lat mieszkaniec nie ponosi kosztów wymiany glikolu. Przed upływem 5 lat glikol zostanie wymieniony w ramach kosztów projektu i będzie funkcjonował w instalacji przez kolejne 5 lat. Za kilka lat koszt wymiany glikolu może kształtować się na poziomie 300 zł.

7. Kto ponosi koszty ubezpieczenia i jaka będzie wysokość tych kosztów?

Odpowiedź: W ramach projektu koszty ubezpieczenia będą wpisane do kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli zostanie to zakwestionowane przez Urząd Marszałkowski wówczas koszty ubezpieczenia w całości ponoszone będą przez mieszkańców. Będzie to jednorazowa składka wysokości około 150 zł na cały okres 5 lat.

8. Czy po upływie 5 lat będzie konieczność wykonywania przeglądów instalacji i jakie to będą koszty?

Odpowiedź: Po upływie 5 lat decyzję o dokonywaniu przeglądów instalacji ponosić będzie mieszkaniec. Niemniej jednak nie będzie miał takiego obowiązku. Koszty ewentualnych przeglądów na dzień dzisiejszy nie są możliwe do określenia. W dużym stopniu kształtowane będą przez wykonawców instalacji.

9. Skąd się wziął koszt instalacji fotowoltaicznej w wysokości 6-7 tys. za 1 kW, skoro są dostawcy oferujący tę samą moc za 4 tys.zł?

Odpowiedź: Koszt instalacji fotowoltaicznej podany został w wysokości szacunkowej. W ramach niniejszego projektu zaplanowano dostawę i montaż urządzeń wysokiej jakości, których koszty są wyższe od oferowanych na rynku urządzeń niewiadomego pochodzenia. Koszt instalacji może ulec zmianie po dokonaniu wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

10. W jaki sposób rozliczane będą nadwyżki prądu wyprodukowanego w instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź: Na obecną chwilę, brak jest ostatecznych uregulowań prawnych dotyczących sposobu rozliczania nadwyżek prądu. Sposób rozliczenia będzie określony w ustawie o OZE.

11. Jakie są koszty ogrzewania pelletem w porównaniu do ogrzewania węglem lub gazem? Jaki jest przelicznik pelletu na węgiel?

Odpowiedź: Przyjmuje się, że na 1 t węgla przypada około 1,3 t pelletu (są to dane uzyskane od producentów kotłów na pellet). Producenci kotłów deklarują również, iż sprawność kotłów na pellet jest wyższa niż kotłów na węgiel. Kocioł na pellet posiada także funkcję automatycznego wygaszania i rozpalania. Nie ma zjawiska potrzymania płomienia, co powoduje, że w okresie braku zapotrzebowania na ciepło nie występuje bezproduktywne spalanie paliwa.

12. Jakie są koszty instalacji solarnej (2 i 3 panele)?

Odpowiedź: Szacunkowe koszty instalacji solarnych:

- 2 panelowej - ok. 9 000 zł netto,

- 3 panelowej - ok. 11 000 zł netto.

Ostateczne koszty wynikać będą z oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

13. Jakie są koszty kotłów na pellet?

Odpowiedź: Szacowany koszt urządzenia o mocy 20-25 kW (urządzenie wraz z podajnikiem, montaż, przygotowanie dokumentacji technicznej, koszty ogólne projektu) wynosi ok. 15 000 zł netto. Ostateczne koszty wynikać będą z oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

 

 


 

Pozostałe


1. Czy jest limit ilościowy i wartościowy wniosków, które otrzymają dofinansowanie?

Odpowiedź: Jest limit wniosków, które otrzymają dofinansowanie. Wynika to z ograniczeń Urzędu Marszałkowskiego. Na energię słoneczną limit wynosi 2MW mocy zainstalowanej, co odpowiada średnio od 500 do 600 obiektów, w których zostaną zamontowane instalacje kolektorów słonecznych i instalacje fotowoltaiczne. W przypadku kotłów na biomasę limit wynosi 5 MW co odpowiada 250 do 300 obiektów w których zostaną zamontowane instalacje kotłów na biomasę.

2. Z jakiego powodu za wybór instalacji fotowoltaicznej przyznawane jest tak mało punktów w kryteriach wyboru? Dlaczego premiowane są kotły na biomasę i instalacje solarne?

Odpowiedź: Opracowana została koncepcja techniczna projektu w ramach której preferowane są kotły na biomasę i instalacje kolektorów słonecznych. Wynika to wprost z konieczności spełnienia kryteriów określonych przez Urząd Marszałkowski, a w szczególności kryterium efektywności kosztowej. W związku z tym preferowane będą projekty, w których koszt całkowity w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej będzie najniższy.

W przypadku kotłów na biomasę wskaźnik efektywności kosztowej jest najwyższy – 1 kW mocy zainstalowanej kosztuje około 800 - 1000 zł, w przypadku kolektorów słonecznych 1 kW mocy zainstalowanej to koszt od 2500 - 3500 zł. W przypadku paneli fotowoltaicznych 1 kW kosztować będzie 6000 - 8000 zł. Z tego względu wskaźnik efektywności kosztowej najlepszy będzie w przypadku kotłów na biomasę a następnie kolektorów słonecznych. Aby uzyskać największą ilość punktów, zwiększyć szanse dofinansowania projektu, w pierwszej kolejności preferowane będą obiekty, w których zamontowane będą kotły na biomasę i kolektory słoneczne. W przypadku, kiedy ilość wniosków nie przekroczy 2 MW dla energii słonecznej, lub 5 MW dla kotłów na biomasę, kryterium to będzie miało mniejsze znaczenie, ponieważ wszystkie wnioski mieszkańców będą brały udział w projekcie.

3. Kto będzie odbierał instalację po jej wykonaniu przez wykonawcę?

Odpowiedź: W ramach projektu zatrudniony zostanie przez gminę inspektor nadzoru. Jego zadaniem będzie odbiór każdej instalacji wykonanej przez firmę, która zostanie do tego celu wybrana. Inspektor nadzoru będzie odbierał zamontowane instalacje OZE zarówno pod względem merytorycznym, technicznym jak i estetyki jej wykonania. Inspektor będzie zatrudniony przez gminę, będzie więc bezstronny w stosunku do wykonawcy.

4. Czy zaliczka będzie zwracana, jeśli ktoś się nie zakwalifikuje do projektu?

Odpowiedź: Koszty inwentaryzacji technicznej obiektu są kosztami bezzwrotnymi. Są to środki przeznaczone na pokrycie wydatków wynajęcia firmy zewnętrznej do przeprowadzenia inwentaryzacji i zostaną w całości przeznaczone na ten cel.

5. Na jakiej zasadzie odbędzie się przekazanie własności instalacji po 5 latach? Czy mieszkańcy będą ponosić opłaty oraz płacić podatek od darowizny?

Odpowiedź: Ostateczny kształt formy przekazania instalacji na własność użytkownikom zostanie określony w terminie późniejszym. Nie jest jednak przewidywane ponoszenie żadnych opłat związanych z przekazaniem instalacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet