niedziela, 24 października 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Raport z techniki: Mapa Interaktywna w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.  Grunwaldzkiej w  Przeworsku.


Raport ze Spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o konsultacjach społecznych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Przeworsku, w dniach od 14 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku.


W związku z realizacją przez Gminę Miejską Przeworsk projektu „Liderzy konsultacji społecznych" Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przystąpieniu  do realizacji 2 kolejnych technik konsultacji dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul. Grunwaldzkiej, tj. spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE odbędzie się 29 czerwca 2021 r., o godz. 16.00 w sali narad w ratuszu (I piętro, Rynek 1, Przeworsk). Natomiast konsultacje poprzez MAPĘ INTERAKTYWNĄ, (moduł ekonsultacje) dostępne będą na stronie internetowej https://mprzeworsk.e-mapa.net/ już od 14 czerwca 2021 r.

Mapa interaktywna to specjalnie przygotowana aplikacja internetowa (moduł eKonsultacje działający w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Przeworska), która umożliwia proste i szybkie złożenie wniosku do projektu MPZP w rejonie ul. Grunwaldzkiej, bez konieczności wychodzenia z domu. Konsultacje tą techniką potrwają do 21 czerwca br. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Instrukcja obsługi modułu eKonsultacje

 

 


 

Raport z internetowego badania ankietowego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku

Raport ze spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych  dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku

 

Spotkanie otwarte - obejrzyj tutaj https://www.youtube.com/watch?v=pzVG2BxAzHQ

 

Konsultacje społeczne - film promocyjny obejrzyj tutaj https://www.youtube.com/watch?v=ynTBohA0htw

 


 

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul.Grunwaldzkiej - dokumentu określającego przeznaczenie terenu oraz lokalne zasady zagospodarowania. Spotkanie odbędzie się dzisiaj, 10 grudnia, o godz.16.00,
w ratuszu, I piętro
, Rynek 1. Ze względu na obostrzenia dotyczące gromadzenia się osób, spotkanie otwarte zostanie przeprowadzone również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Link do uczestnictwa w spotkaniu otwartym on-line, zorganizowanym w ramach Konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku: https://www.youtube.com/channel/UCsyvh9kfaQHVvMnJ2ZJNI5A

Numer telefonu, umożliwiający zabranie głosu w przedmiocie konsultacji lub zgłoszenie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 663 986 788
Telefon będzie aktywny podczas spotkania. Prosimy dzwonić w wyznaczonej części spotkania.

 

Formularz ankiety oraz formularz wniosku do planu - do wypełnienia i złożenia w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. w formie:

- papierowej - w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

- elektronicznej - na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


7 grudnia br. zakończone zostało badanie ankietowe dotyczące sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku. Obszar objęty opracowaniem MPZP: https://mprzeworsk.e-mapa.net/?userview=38

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach 2-7 grudnia br. Państwa udział w konsultacjach był dla nas bardzo ważny, a zebrane dane posłużą do lepszego zaprojektowania otaczającej nas przestrzeni.


 

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym online, dotyczącym sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.

Obszar objęty opracowaniem MPZP: https://mprzeworsk.e-mapa.net/?userview=38

Państwa udział w konsultacjach jest dla nas bardzo ważny, a zebrane dane posłużą do lepszego zaprojektowania otaczającej nas przestrzeni.

Link do ankiety: https://.............

Prosimy o wypełnienie ankiety
od 2 do 7 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Przeworsk, 24-11-2020

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk, w związku z realizacją przez Gminę Miejską Przeworsk projektu "Liderzy konsultacji społecznych"

 

Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 2 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.

1. Cel konsultacji

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii oraz pozyskanie dodatkowych informacji i sugestii społeczności lokalnej w sprawie opracowywanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku. Przeprowadzenie konsultacji ma pomóc Gminie efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając wnioski dotyczące przyszłych funkcji, sposobu zagospodarowania i ewentualnej zabudowy poszczególnych nieruchomości, co przełoży się na świadome gospodarowanie przestrzenią w poszanowaniu praw właścicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku, objęty Uchwałą nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2020 r. Granice terenu objętego opracowaniem ww. planu oznaczone są kolorem czerwonym na poniższej mapie.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 02 - 10 grudnia 2020 r., w tym:

1) Internetowe badanie ankietowe zostanie przeprowadzone w dniach od 02-07 grudnia 2020r.,

2) Spotkanie otwarte zostanie przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2020r.

4. Forma konsultacji/techniki konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

1) Internetowego badania ankietowego,

- zebranie szczegółowych informacji na temat potrzeb i opinii mieszkańców - ankieta anonimowa dostępna od 02-07 grudnia 2020 r. na stronie www.przeworsk.um.gov.pl,

2) Spotkania otwartego,

- zaprezentowanie uwarunkowań planu, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania związane z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, udział ekspertów - spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 w Ratuszu, ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk.

W przypadku utrzymania obostrzeń dotyczących gromadzenia się osób, spotkanie otwarte zostanie przeprowadzone również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które zainteresowane są wzięciem udziału w spotkaniu otwartym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość prosimy o zgłoszenie się na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem spotkania otwartego. W odpowiedzi na Państwa wiadomość, która powinna zawierać imię i nazwisko, dzień przed spotkaniem prześlemy link do aplikacji wraz z instrukcją uczestnictwa.

Po zakończeniu konsultacji opracowane zostaną wyniki konsultacji, zawierające informacje podsumowujące przebieg konsultacji, dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu.

(-) Leszek Kisiel
Burmistrz Miasta Przeworska

 


 

 

Na 2477 gmin w Polsce, Przeworsk znalazł się w gronie 14, które przystąpiły do projektu "Liderzy konsultacji społecznych". Gmina Miejska Przeworsk otrzymała grant w wysokości 50 000 zł, w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych”, NR POWR.02.19.00-00-KP19/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie wykorzystany przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku, sporządzanym na podstawie Uchwały nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2020 r., obejmującym teren określony na załączniku nr 1 do ww. uchwały.

Konsultacje społeczne będą realizowane w czterech technikach konsultacyjnych: spotkania otwartego, badania ankietowego, spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej. Projekt realizowany jest w terminie od 10.08.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej - dokumentu określającego przeznaczenie terenu oraz lokalne zasady zagospodarowania.

Mieszkańcu Przeworska, miej wpływ na przestrzeń w której żyjesz!

 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet